Objavio: CCAA

NAJAVA: HACZ organizira radionicu za pilote generalne avijacije o rizicima u izvođenju letačkih operacija

Smanjivanje rizičnih faktora u letenju sportsko rekreativnim zrakoplovima zahtjeva zajedničku suradnju svih sudionika u zračnom prometu, a to je osobito važno nakon nedavnih tragičnih događaja u sportsko rekreativnom zrakoplovstvu.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo organizira 28.studenog 2015. u Sinju radionicu za pilote generalne avijacije sa posebnim naglaskom na rizike koji se pojavljuju u izvođenju letačkih operacija. Smanjivanje rizičnih faktora u letenju zahtjeva zajedničku suradnju svih sudionika u zračnom prometu, a to je osobito važno nakon nedavnih tragičnih događaja u sportsko rekreativnom zrakoplovstvu.

Na radionici će se analizirati rizici koji ugrožavaju izvođenje letečkih operacija, prije svega, nedozvoljeni ulazak u kontrolirani zračni prostor, probijanje odobrene visine leta, neodobreni ulazak na uzletno-sletnu stazu te pogreške u komunikaciji zemlja/zrak. Spomenuti rizici biti će potkrjepljeni konkretnim primjerima iz stvarnog života.

Također, posebna pozornost biti će posvećena problematici pregleda za provjeru plovidbenosti te odgovornosti operatera aerodroma i korisnika kod organizacije letačkih (padobranskih) aktivnosti .

Konačno, od 15.studenog 2015. kreće sa primjenom Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o obveznom izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zrakoplovstvu. O tome će također biti riječi na radionici u Sinju.

Lokacija radionice: Hotel Alkar, 21 230 Sinj, Vrlička ulica 50

Datum: 28. studenog 2015. godine

DNEVNI RED

VRIJEME

TEME

NAPOMENA

09:00 – 10:00

Rizici u izvođenju letačkih operacija pilota generalne avijacije

- Nedozvoljeni ulazak u kontrolirani zračni prostor,

- Probijanje odobrene visine leta,

- Neodobreni ulazak na uzletno-sletnu stazu,

- Pogreška u komunikaciji zemlja/zrak

Marina Fekonja Dragan, CCAA

10:00 – 10:30

Planirane izmjene EU propisa za pilote generalne avijacije

Marina Fekonja Dragan, CCAA

10:30 – 11:00

Osnove sigurnosti i izvješćivanje o sigurnosti

Goran Černjava, CCAA

11:00 – 11:30

Pauza

11:30 – 12:15

Generalna avijacija – nesreće i nezgode

Vlatko Hajmburger, AZI

12:15 – 13:00

Pregled za provjeru plovidbenosti

Dario Tomašić, CCAA

13:00 – 13:15

Pauza

13:15 – 14:00

Obaveze i odgovornosti operatera aerodroma i korisnika kod organizacije letačkih (padobranskih) aktivnosti

Jagnjić Toni /Tonći Panza Aeroklub Sinj

14:00 – 15:00

Pitanja i komentari