Objavio: ebit

Nacrt prijedloga Pravilnika o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova upisanih u hrvatski registar civilnih zrakoplova

Ovim Pravilnikom propisuje se nacin i mjesto obilježavanja zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova u Republici Hrvatskoj, sukladno klasifikacijskoj tablici iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, znacima državne pripadnosti i registracijskom oznakom.
default image

Ovim Pravilnikom propisuje se način i mjesto obilježavanja zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova u Republici Hrvatskoj, sukladno klasifikacijskoj tablici iz Dodatka 1. ovoga Pravilnika, znacima državne pripadnosti i registracijskom oznakom.

Odredbe ovoga Pravilnika neće se primjenjivati na meteorološke pilot balone koji se iskljuĉivo koriste u meteorološke svrhe ili na slobodne balone bez posade i korisnog tereta. Molimo sve zainteresirane da svoje primjedbe dostave najkasnije do 5. travnja 2010. na E-mail: tea.dacanin@ccaa.hr