Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 20.9.2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu jurica.filipcic@ccaa.hr s naslovom (subject): „Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“. U obzir će se uzeti samo oni komentari koji budu dostavljeni na priloženom obrascu u gore navedenom roku.“