Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Većina promjena biti će za subjekte povoljnija u smislu pojednostavljenja obveza iii u smislu ubrzavanja procedura Agencije

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je izradila i objavila na svojim internetskim stranicama Nacrt Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA).

Razlike u odnosu na važeći Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (NN 40/12) su:

1) usklađivanje primjenjivosti Annex II Pravilnika s područjem primjene ostalih važećih pravilnika vezanih za Aneks II zrakoplove:
a) padobrani s pogonom - regulirani su Pravilnikom o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase do 80/100 kg (NN 43/2015),
b) sustavi bespilotnih zrakoplova - regulirani su Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (NN49/2015); osim što će se na sustave bespilotnih zrakoplova najveće operativne mase iznad 25 kg koji se koriste za letačke operacije kategorije D i dalje primjenjivati i odredbe novog Annex II Pravilnika,


2) uvođenje ovlasti organizacijama i fizičkim osobama za obavljanje provjere plovidbenosti i izdavanje preporuke za produženje plovidbenosti za zrakoplove kojima se izdaje Svjedodžba o plovidbenosti u skladu s Čikaškom konvencijom,

3) pojednostavljenje procesa prihvaćanja MLZ i žiroplana do 560 kg - HACZ više neće obavljati prihvaćanje tipa i izmjena na MLZ i žiroplanima, nego će se one provesti kroz prihvaćanje pojedinog MLZ i žiroplana u postupku izdavanja dopuštenja za letenje temeljem certifikata o sukladnosti s prihvatljivim zahtjevima za plovidbenost izdanog od nadležnih vlasti i organizacija),

4) prihvaća se odobravanje izmjene MLZ i žiroplana od strane proizvodača,

5) prebacivanje popisa prihvatljivih zahtjeva za plovidbenost iz Dodatka Pravilniku na internetsku stranicu Agencije čime će se omogućiti lakše i brže praćenje raznih propisa i standarda za gradnju,

6) uvodi se zahtjev za dostavljanje Svjedodzbe o plovidbenosti za izvoz kao preduvjeta za izdavanje Svjedodžbe o plovidbenosti nakon uvoza zrakoplova.

DOKUMENTI:

Nacrt Pravilnika (download dokumenta)

Obavijest zainteresiranim subjektima (download dokumenta)

Obrazac za davanje primjedbi na nacrt propisa (download dokumenta)