Objavio: CCAA

HACZ objavila edukativne letke za VFR pilote i operatore sustava bespilotnih zrakoplova

Na sažet, jednostavan i prihvatljiv način podsjeća se i naglašava važnost mjera, aktivnosti i propisa bitnih za uspostavu i održavanje sigurnosti u zrakoplovstvu
Promotivni letci

U sklopu Programa unaprjeđenja zrakoplovne kulture i promocije sigurnosti u 2016, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je tiskala promotivne letke "Pripema leta" i "Letenje dronom". Oni su namijenjeni prvenstveno VFR pilotima sportsko rekreativnog zrakoplovstva te sadašnjim i budućim operatorima sustava bespilotnih zrakoplova.

U njima se na sažet, jednostavan i prihvatljiv način podsjeća i naglašava važnost mjera, aktivnosti i propisa bitnih za uspostavu i održavanje sigurnosti u zrakoplovstvu.

Agencija će distribuirati promotivne letke na adrese aeroklubova, operatora te ih dijeliti u prigodi sastanaka, radionica, konferencija i slično. Sljedeći korak u unaprjeđenju i promociji sigurnosti biti će izrada video uradaka, a u pripremi je i izlazak novog broja publikacije Infolist sa temom "Priprema leta".

PROMOTIVNI LETCI:

"Letenje dronom" (poveznica)

"Pripema leta" (poveznica)