Opasne robe


  • Definicija

Opasna roba su predmeti ili tvari koje mogu predstavljati opasnost po zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama.

  • Popis opasnih roba

Popis UN brojeva i ispravnih naziva za otpremu

  • Klasifikacija

Klasifikacija opasnih roba