Arhiva vijesti

Objavio: CCAA

Konferencija: Land, Air and Maritime Autonomous Vehicles Regulation“

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Statistički podaci o prometu na aerodromima u RH za rujan 2018.

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Međunarodna radionica „Performance Based Navigation (PBN) Implementation“

Pročitaj više
Objavio: CCAA

Nacrt Pravilnika o spasilačko vatrogasnoj zaštiti na aerodromu

Pročitaj više
Objavio: CCAA

HACZ radionica: Implementacija Uredbe Komisije (EU) br. 139/2014 na hrvatskim zračnim lukama

Pročitaj više