Arhiva vijesti

Objavio: ccaa

EASA objavila novi Safety Information Bulletin za letenje u području vulkanskog pepela

default image
Europska Agencija za sigurnost zračne plovidbe (EASA) objavila je ovog tjedna "Safety Information Bulletin", vezano za letenje u zračnom prometu u području niske kontaminiranosti vuklanskog pepela. Navedene informacije su od iznimne važnosti u situacijama ograničenja letenja u zračnom prostoru, te za sigurnost letenja. Dokument možete pročitati ovdje.Pročitaj više
Objavio: ccaa

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST! - ICAO audit

default image
U vremenu od 27.svibnja – 2.lipnja 2010. Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO) obavit će, između ostalog, audit Agencije za civilno zrakoplovstvo Republike Hrvatske u sklopu provođenja nadzora sigurnosti zrakoplovstva Republike Hrvatske. Auditom se utvrđuje da li, odnosno u kojoj mjeri, zrakoplovna vlast auditirane zemlje zadovoljava ICAO standarde sigurnosti i da li je uspostavljena infrastruktura za to.Pročitaj više
Objavio: ccaa

Održan radni sastanak o projektu Standardni operativni postupci interveniranja (SOPI)

default image
U zračnoj luci Omišalj na Krku sredinom svibnja je održan radni sastanak s predstavnicima hrvatskih zračnih luka na temu predstavljanja projekta Standardni operativni postupci interveniranja (SOPI), prijedloga forme, svrhe i cilja, te izrade i implementacije SOPI-ja, a sukladno zahtjevima Pravilnika o spasilačko-vatrogasnoj zaštiti na aerodromu (NN.br.39/09)Pročitaj više
Objavio: ccaa

Radni sastanak - upoznavanje s Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa

default image
U organizaciji Sektora aerodroma i zaštite zračnog prometa Agencije za civilno zrakoplovstvo dana 20. svibnja 2010. održat će se radni sastanak predstavnika Agencije s predstavnicima MUP-a te operaterima zrakoplova i aerodroma.Pročitaj više
Objavio: ccaa

Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila novu Sigurnosnu direktivu

default image
Agencija za civilno zrakoplovstvo objavila je novu sigurnosnu direktivu ASO-2010-007 kojoj je svrha definiranje prihvatljivih načina udovoljavanja i uputa, uz Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplovaPročitaj više