Aerodromi certificirani sukladno nacionalnom zakonodavstvu

Postupak ishođenja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma propisan je odredbama članka 73., 74. i 75. Zakona o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13, 92/14) te odredbama važećeg Pravilnika o izdavanju svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma.

Pravilnikom o aerodromima (NN 58/14) propisani su minimalni tehnički i drugi standardi koji se primjenjuju tijekom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i označavanja aerodroma, gradnje i postavljanja prepreka na području aerodroma te posebni uvjeti građenja u području prilaznih i odletnih površina.

Detaljna objašnjenja za postupak ishođenja odobrenja opisana su u Uputi za izdavanje odobrenja za uporabu aerodroma.