Aerodromi certificirani sukladno EU zakonodavstvu

Dana 14. veljače 2014. u Službenom listu Europske unije objavljena je Uredba Komisije (EU) 139/2014 o utvrđivanju zahtjeva i upravnih postupaka u svezi s aerodromima u skladu s Uredbom (EZ) br.216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ovom Uredbom utvrđuju se detaljna pravila za izdavanje, održavanje, izmjene, ograničavanje, privremeno ili trajno oduzimanje :

  • svjedodžbe aerodroma te
  • svjedodžbe za organizaciju odgovornu za rad aerodroma.

Uredba se primjenjuje na aerodrome u RH koji su otvoreni za javni promet, namijenjeni za komercijalni zračni prijevoz; opremljeni sustavima za instrumentalne procedure slijetanja ili uzlijetanja i :

a) na kojima je uzletno-sletna staza sa asfaltnom ili betonskom kolničkom konstrukcijom, duljine 800m i više od toga,

b) ili su isključivo namijenjeni za slijetanje i uzlijetanje helikoptera,

Svjedodžbe koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izdala prije 31. prosinca 2014. na temelju nacionalnog zakonodavstva ostaju valjane sve dok nisu izdane nove u skladu s Uredbom (EZ) 139/2014, a najkasnije do 31. prosinca 2017.

Aerodrom čiji je postupak izdavanja svjedodžbe pokrenut prije 31. prosinca 2014., ali kojem svjedodžba nije izdana do tog datuma morat će se uskladiti sa zahtjevima Uredbe.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, obvezujuća je i primjenjuje se u svim državama članicama

Popis aerodroma:

Važeća tablica aerodroma sa svjedodzbom u skladu s Uredbom komisije br. 139-2014