National Legislation

2019.

  1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (NN 28/2019)

2018.

  1. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 32/18)
  2. Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 32/18)
  3. Pravilnik o tehničkim sustavima i objektima za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (NN 28/18)
  4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom (NN 104/2018)

2016.

1.Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (NN 53/16)

2.Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja aerodromskih letnih informacija NN 67/16

3.Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu NN 92/16

4.Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (NN 121/16)

2014.

1. Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija NN 8/14

2. Pravilnik o letenju zrakoplova (NN 128/14)

3. Pravilnik o stručnom osposobljavanju, dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima pomoćnog zrakoplovnog osoblja koje obavlja poslove pružanja usluga zrakoplovne meteorologije (NN 153/14)

4. Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije (NN 11/14)

2013.

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (NN 142/13) (nije na snazi)

2. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (NN 114/13)

3. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (NN 114/13)

4. Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za jedinstveno europsko nebo (NN 114/13)

5. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (NN 114/13)

6. Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo (NN 114/13)

7. Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada (NN 91/13)

8. Pravilnik o interoperabilnosti u mreži upravljanja Europskim zračnim prometom (NN 91/13)

9. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola za prijenos poruka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (NN 79/13)

10. Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (NN 75/13)

11. Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa (NN 75/13, 142/13, 109/14) (nije na snazi)

12. Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom (NN 70/13)

13. Pravilnik o usklađenoj dodjeli i upotrebi Mode S upitnih kodova za Jedinstveno europsko nebo (NN 67/13)

14. Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (NN 60/13)

15. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 51/13)

16. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi (NN 49/13)

17. Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi (NN 49/13)

2012.

1. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za zajedničku upotrebu zračnog prostora i operativnih procedura za izbjegavanje sudara u zraku (NN 69/12)

2. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (NN 76/12)

3. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (NN 76/12)

4. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe Međunarodni ugovori br.: 5 od 30.05.2012.

2011.

1. Pravilnik o zahtjevima za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa, (NN 23/11)

2. Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanju, produžavanja i obnavljanja dozvola i ovlaštenja pomoćnom zrakoplovnom osoblju koje obavlja poslove upravljanja i održavanja ATM opreme odobrene za operativno korištenje (NN 29/11)

3. Pravilnik o zahtjevima za procedure za planove leta u fazi prije polijetanja za jedinstveno europsko nebo (NN 37/11)

4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (NN 37/11, 91/11)

5. Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za razmak govornih kanala za radijsku komunikaciju zrak-zemlja (NN 66/11)

6. Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (NN 73/11)

7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (NN 91/11)

8. Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova NN 129/11

2010.

1. Pravilnik o mjernim jedinicama koje se koriste u zrakoplovnim operacijama u zraku i na tlu, (NN 30/10)

2. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (NN 93/10)

3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom (NN 126/10)

2009.

1. Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, (NN 116/09, 93/10, 126/10, 91/11)

2. Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom (NN 138/09)

3. Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (NN 124/09, 84/10)

2001.

1. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje (NN 04/01)

2. Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati pomoćno zrakoplovno osoblje meteorološkog osiguranja zračne plovidbe (NN 68/01)

1998.

1. Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN 19/98, 51/13)

1998

Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, NN 19/98 NN 51/13