Links

Republika Hrvatska

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

EU i međunarodne organizacije

Europska komisija

Europski parlament

Vijeće Europske unije

Europsko vijeće

Pristup zakonodavstvu EU - EUR Lex

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Europska konferencija civilnog zrakoplovstva

Europska baza podataka članica EUROCONTROL-a

European Strategic Safety Initiative (ESSI)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

International Air Transport Association (IATA)

EU lista zabranjenih zračnih prijevoznika

Lista zračnih prijevoznika

Meteo

Državni hidrometeorološki zavod

Aeronautical Meteorological Data

Aeroklubovi

www.aeroklub-ivanic.hr

www.ak-osijek.hr

www.aeroklub.hr

www.aeroklubsinj.hr

www.akvg.hr

www.ak-brod.hr

www.aeroklub-zagreb.hr

www.tandem.hr

www.aeroklub-popovaca.hr

www.aeroklubsinj.hr

Aerodromi

www.zagreb-airport.hr

www.zadar-airport.hr

www.split-airport.hr

www.rijeka-airport.hr

www.airport-pula.hr

www.osijek-airport.hr

www.airportmalilosinj.hr

www.airport-dubrovnik.hr

www.airport-brac.hr

www.varazdinairport.com

Certificirani hrvatski zrakoplovni operatori

www.croatiaairlines.hr

www.trade-air.com

www.winair-aviation.com

www.delicair.hr

www.eudora.hr

www.jungsky.hr

www.timair.hr

Ostalo

www.caf.hr (Hrvatski zrakoplovni savez )

www.zrakoplovni-forum.hr ( Hrvatski zrakoplovni forum )

www.aerosvijet.com (magazin Aerosvijet )

www.flightglobal.com (Globalni zrakoplovni portal - Flight International, Airline Business)

flightsafety.org (Nezavisna i neprofitna organizacija koja se bavi problematikom sigurnosti zračnog prometa)

www.aviationweek.com (News portal)

www.aviationtoday.com (News portal)

www.skybrary.aero/landingpage/ (Informativan i edukativan portal za pilote posvećen sigurnosti zračnih operacija)