menu

Izbornik

EMPIC MED

EMPIC-MED aplikacija namijenjena je isključivo uporabi od strane AME/AeMC/OHMP u svrhu zrakoplovno-medicinske certifikacije zrakoplovnog osoblja. Korisnici su dužni upoznati se sa pravilima korištenja - Medical (MED) User's Guide, koji se nalazi u programskoj aplikaciji - Document Folder.

Podrška za automatsko pokretanje aplikacije EMPIC MED:

Automatsko pokretanje EMPIC-MED aplikacije podržano je samo u pregledniku Internet Explorer. Ostali preglednici nemaju mogućnost automatskog pokretanja.

JAVA:

Za ispravno pokretanje EMPIC-MED aplikacije na računalu mora biti instalirana ispravna verzija Jave.

Verziju Jave koju imate na računalu možete provjeriti na internetskoj adresi: JAVA VERIFY

Kako bi Vam se omogućilo automatsko pokretanje datoteke EMPIC MED, morate instalirati isključivo verziju Jave 8u131 koju možete preuzeti na linku: JAVA DOWNLOAD