menu

Izbornik

Dozvola za letenje

Dozvole za letenje (eng: PtF- Permit to Fly) se izdaju za zrakoplove koji ne ispunjavaju ili za koje još nije dokazano da ispunjavaju odgovarajuće zahtjeve za plovidbenost, ali mogu sigurno letjeti pod utvrđenim uvjetima i u sljedeće svrhe:
 • razvoj;
 • dokazivanje sukladnosti s propisima ili certifikacijskim specifikacijama;
 • osposobljavanje osoblja projektnih ili proizvodnih organizacija;
 • probni letovi u okviru proizvodnje novih zrakoplova;
 • letenje zrakoplovima čija je proizvodnja u tijeku, između proizvodnih postrojenja;
 • letenje zrakoplovima radi prihvaćanja od strane kupca;
 • isporuka ili izvoz zrakoplova;
 • letenje zrakoplovom radi prihvaćanja od strane nadležnog tijela;
 • istraživanje tržišta, uključujući osposobljavanje osoblja kupca;
 • izložbe i aeromitinzi;
 • letenje zrakoplovom do mjesta na kojem će se obaviti održavanje ili provjera plovidbenosti, ili do mjesta skladištenja;
 • letenje zrakoplovom pri masi koja je veća od njegove najveće dopuštene mase pri uzlijetanju za let izvan - njegovog uobičajenog preleta iznad vode ili iznad kopnenih površina gdje ne postoji odgovarajuća infrastruktura za slijetanje ili gdje nije na raspolaganju odgovarajuće gorivo;
 • postavljanje rekorda, utrke zrakoplova ili slična natjecanja;
 • letenje zrakoplovom koji ispunjava odgovarajuće zahtjeve vezane uz plovidbenost prije nego što se utvrdi sukladnost sa zahtjevima vezanim uz zaštitu okoliša;
 • nekomercijalni letovi pojedinačnih jednostavnih zrakoplova ili tipova zrakoplova za koje svjedodžba o plovidbenosti ili ograničena svjedodžba o plovidbenosti nije odgovarajuća.
Propis kojime je regulirano izdavanje Dozvole za letenje:
Uredba Komisije (EU) 748/2012 (sa izmjenama i dopunama) od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224 21.8.2012)