menu

Izbornik

Dopuštenje za letenje

Za Annex I zrakoplove koji nisu prethodno certificirani Povijesni zrakoplovi izdaje se nacionalno Dopuštenje za letenje (eng. PtF – Permit to Fly) kao dokument koji dokazuje njihovu sposobnost za sigurnu zračnu plovidbu

Mogući izuzetak su Annex I zrakoplovi za koje je potreba izdavanja Dopuštenja za letenje propisana posebnim propisom:
  • jedrilice prazne mase do 80/100 kg,
  • bilo koji drugi zrakoplovi mase bez posade do 70 kg.
Primjenjivi posebni propis je Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe ovjesne jedrilice i parajedrilice NN 58/11