menu

Izbornik

Annex I zrakoplov

Neke kategorije zrakoplova izuzete su od obveze primjene EU propisa. Zrakoplovi pripadni tim kategorijama se uobičajeno nazivaju „Annex I zrakoplovi“ prema Prilogu I. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, koji ih definira.

Na te zrakoplove se primjenjuju nacionalni propisi, prvenstveno Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (NN 40/12).

Na temelju odredbi Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA), Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo objavljuje Popis prihvaćenih tipova MLZ (mikrolakih zrakoplova) u RH.

Ovaj popis objavljuje se da bi se svi zainteresirani mogli informirati o prihvaćanja pojedinog tipa, odnosno modela, mikrolakog zrakoplova u RH. Mikrolake zrakoplove koji pripadaju navedenim tipovima/ modelima biti će moguće upisati u Hrvatski registar civilnih zrakoplova ako se provjerom plovidbenosti utvrdi da su u stanju sigurnom za letenje i da su u skladu s ostalim primjenjivim propisima.