menu

Izbornik

Annex I zrakoplov

Neke kategorije zrakoplova izuzete su od obveze primjene EU propisa. Zrakoplovi pripadni tim kategorijama se uobičajeno nazivaju „Annex I zrakoplovi“ prema Prilogu I. Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, koji ih definira.

Na te zrakoplove se primjenjuju nacionalni propisi, prvenstveno Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008 (NN 77/16)